Ós prinse van 't seizoen

Prins Milan 1ste

Zaoterdig 20 januari 2018 höbbe veer es Kraonkelaere tot 48ste prins oetgerope:

Prins Milan 1ste.

 

Hae geit regeren euver 't Kraonkelriek mit ziene liefspreuk:

"Vastelaovend is meer dan sjpas en plezeer. Same mit de vrunj en de Kraonkelaere vier ich dit geer. Kraonkelaere alaaf! Vastelaovend alaaf! Gelaen alaaf!"

 

Samen mit jeugprins Sam 1ste make ós hoogheden d'r weer ein onvergaetelijke tied van.

Kraonkelaere alaaf!!!Jeugprins Sam 1ste

Zondig 28 januari 2018, Kraonkel

"Wat bin ich greutsj dat ich mich eindelik aan uch maog veursjtèlle. Miene naam is Sam Kremers en ich zaal dit seizoen regere es Jeugdprins Sam de 1ste van v.v. De Kraonkelaere.

 

Dit is al jaore eine druim van mich en ich bin bliej dat deze druim noe oetkump. Ich zal mich kort aan uch veursjtèlle:

Ich bin gebaore en getaoge aan de Jupitersjtraot oppe Kraonkel, dat maak mich dus eine echte Kraonkelaer. Ich woon dao same mit miene pap Igor, mam Sander en breurke Levi.

 

Ich bin 11 jaor en zit in groep 8 van Basissjool Sterrerijk. In miene vrieje tied Judo ich gaer en ich bin bie Schouting Christiaan de Wet, ich bin gaer boete mit mien vrunj en veer höbbe unne hondj dae altied nao de boesj wilt, en ich gaon dao gaer mit noa toe. Zoals ich hiej boave al sjreef höb ich altied es druim gehad om ins prins te waere, dat dae druim noe oetkömp maak dat ich mich nog meer ès anger jaore spich oppe Vastelaovend. Ich haup dan auch dat ederein mit mich mit deit en veer der dees Vastelaovesdaag same lekker taege aan gaon!

 

Mien liefsjpreuk:

Van kleins aaf aan maak ich mit Vastelaovend sjpas;

Dat hauwt ich zeker dit jaor vas.

Es jeugprins van de Kraonkel sjtaon ich noe veuraan;

En zauw ich wille zègke: Kraonkelaere d'r taege aan!

 

Kraonkel, Alaaf!"